Nawigacja

Posiadamy ponad 8 letnie doświadczenie w sprawach administracyjnych

 

 Alex Adviesbureau 

Eykmanstraat 9

3132 SE Vlaardingen

 

 +31  614 816 747  

 

  info@alexpodatki.nl

poniedziałek               9:00 > 17:00
wtorek                           9:00 > 17:00
środa                               9:00 > 17:00
czwartek                       9:00 > 17:00
piątek                              
9:00 > 17:00

sobota                            9:00 > 17:00
niedziela                           Zamknięte

 

Godziny pracy

 Strona główna

 Oferta

 Kontakt

 Polityka prywatności

 Warunki ogólne

 Cennik

 Usługi online

 O mnie

  0 614 816 747                  info@alexpodatki.nl

Usługi ON-LINE

     Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych:

     POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
W trosce o zachowanie Państwa prawa do prywatności jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa publikujemy
dokument dotyczący Polityki Prywatności, w którym informujemy o sposobie w jakim przekazane przez Ciebie dane są gromadzone,
wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane.


 Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest Alex Adviesbureau z siedzibą w Vlaardingen, Eykmanstraat 9 zwany dalej "Administratorem".


 Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, czyli w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane.


 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.


 Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z najwyższą starannością dobiera środki
techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Do danych osobowych mają dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy Alex Adviesbureau.


 Administrator posiada stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych i ogranicza dostęp do nich w największymmożliwym stopniu.


 W Polityce Prywatności wszelkie odniesienia do „Ciebie” lub „Użytkownika” oznaczają dowolną osobę udostępniającą nam swoje dowolne dane.


 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii
internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój usług firmy Alex Adviesbureau.

 


Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


 Administrator przetwarza wyłącznie dane udostępniane dobrowolnie przez Użytkownika w celu realizacji zamówienia.


 Akceptacja Regulaminu świadczonych usług jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz gromadzenie plików “cookies”.

 


Udostępnianie danych osobowych
 Administrator ma prawo udostępnienia danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).


 Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa.


 Dane osobowe pozyskane przez Administratora nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 


Prawa przysługujące Użytkownikowi
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego
przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownikowi przysługują następujące prawa:


 Prawo dostępu oraz uzyskania kopii własnych danych,
 Prawo żądania sprostowania danych,
 Prawo do usunięcia danych,
 Prawo skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 

 

Cookies
 Aplikacja używa plików cookies. Są to niewielkie pliki wysyłane przez serwer, przechowywane przez przeglądarki
internetowe. Przy ponownym połączeniu przeglądarki z aplikacją, aplikacja rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się
Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


 Pliki cookies Aplikacji używane są w celu:

  • identyfikacji Użytkownika,

  • optymalizacji funkcjonowania Aplikacji,


 Rodzaje plików cookies używanych przez Aplikację:

  • uwierzytelnianie - służące do identyfikacji Użytkownika, w celu wyświetlania właściwych informacji,

  • bezpieczeństwo - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrycie nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

  • wydajność - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron aplikacji

  • funkcjonalność - umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika


 Użytkownik może zablokować pliki cookie Aplikacji poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Blokad plików cookies może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.